Als specialist in buitenleven kan Damink tuin & landschap zorgen voor de volledige inrichting van uw landschap of bosperceel. Onder landschapsinrichting valt bijvoorbeeld het creëren van meer landschapselementen, recreatieve plannen en natuurontwikkeling. Damink tuin & landschap kan zorgen voor het ontwerp, aanleg, renovatie en onderhoud. Of het nu complete landschapsplannen betreft of houtwallen die onderhouden moeten worden: wij ondersteunen van begin tot eind. Dit alles doen we op een nuchtere manier met korte lijnen en heldere afspraken. Ons team staat met beide voeten op (in) de grond. We hebben een Twentse mentaliteit en komen met praktische oplossingen.

landschapsinrichting

Werkzaamheden landschapsinrichting

Onder landschapsinrichting valt het ontwerpen, inrichten en onderhouden van landschappen en bospercelen. Veel voorkomende werkzaamheden zijn:

  • Maaien/plaggen
  • Snoeien/zagen van houtwallen/bosjes/hoogstamboomgaarden
  • Versnipperen van snoeihout/wegfrezen van boomstobben
  • Opschonen van poelen
  • Nieuwe aanplant
  • Plaatsen afrastering voor vee, kleinvee en wild

In onze portefeuille bevinden zich particulieren, maar ook opdrachtgevers zoals Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Waterschap, provincie Overijsel, gemeente Oldenzaal, gemeente Dinkelland, landgoed Twickel en gemeente Borne.

Handgemaakte producten

Voor de landschappen die wij hebben mogen realiseren maken we vaak gebruik van handgemaakte producten zoals landhekken, slagbomen, boombanken en loopbruggen. Veel van onze producten van hout maken we zelf, met de hand. Het gebruik van duurzame, sterke en streekeigen materialen vinden we belangrijk. Deze vervuilen de bodem niet en passen goed in het Twentse landschap. Het zijn producten van hout waar we trots op mogen zijn!

Met onze palenheimachine/trilblok kunnen we diverse soorten afrasteringen plaatsen. Bij voorkeur maken we gebruik van gekloofde eiken palen of kastanje palen, die ook als losse producten van hout zijn te bestellen.

Landschapsinrichting door Damink tuin & landschap

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van landschapsinrichting? Neem dan contact met ons op!

Contact